SKRZYNKA E-MAIL – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER

Oferowane przez nas urządzenia w większości umożliwiają skanowanie bezpośrednio do e-mail.

Mogą też informować administratora o aktualnym stanie papieru, toneru , liczniku i ewentualnych ingerencjach w urządzenie.
Poniżej przedstawiamy konfigurację konta e-mail na przykładzie konta w wp.pl:


Należy pamiętać o wpisaniu w ustawieniach sieciowych urządzenia odpowiednich serwerów DNS np:
Podstawowy DNS: 194.204.159.1
Pomocniczy  DNS: 194.204.152.34


W ustawieniach odbiorcy wiadomości e-mail możemy zaznaczyć raportowanie dowolnych zdarzeń oraz określić czas ich wysyłania: