RODO

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

W związku z powyższym  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest :PU KONTI Jacek Rabiega, 03-834 Warszawa, ul.Podskarbińska 7a/36, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:113-019-19-38, REGON:011855316. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Podskarbińska 7a/36, 03-834 Warszawa lub email: pukonti@orange.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PU KONTI Jacek Rabiega polegają na serwisie, oferowaniu i sprzedaży Klientom produktów z zakresu wielofunkcyjnych urządzeń biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do nich a także budowaniu stron internetowych i administrowaniu nimi oraz przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

       4.1 DANE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM i SERWISOWYM:

Zamawiając usługę i wypełniając ZGŁOSZENIE SERWISOWE  , zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883, wysyłając powyższe zapytanie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

      4.2 DANE PODAWANE PRZY ZAKUPACH W SKLEPIE INTERNETOWYM:

Dokonując zakupów w naszym sklepie Państwa dane  są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu jak najlepszego zrealizowania złożonego zamówienia.
W każdej chwili macie Państwo możliwość ich edycji, modyfikacji oraz usunięcia konta.
W przypadku konieczności przypomnienia hasła należy skorzystać z tego linku.

PU KONTI Jacek Rabiega nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

 

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.
  Dane te są ogólnie dostępne w REJESTRZE CEIDG oraz KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM .
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

– dostępu do danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: pukonti@orange.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul.Podskarbińska 7a/36, 03-834 Warszawa.

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

PU KONTI Jacek Rabiega
UL:  PODSKARBIŃSKA 7A / 36
03-834  Warszawa
TELEFON:    502-657-547
FAX 1:           22-870-26-28
FAX 2:          502-657-547
E-MAIL:        pukonti@orange.pl
SERWIS:      www.pukonti.pl
SKLEP:        www.e-pukonti.plINFORMACJE DODATKOWE:
DANE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM i SERWISOWYM:

Zamawiając usługę i wypełniając ZGŁOSZENIE SERWISOWE  , zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883, wysyłając powyższe zapytanie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.


DANE PODAWANE PRZY ZAKUPACH W SKLEPIE INTERNETOWYM:

Dokonując zakupów w naszym sklepie Państwa dane  są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu jak najlepszego zrealizowania złożonego zamówienia.
W każdej chwili macie Państwo możliwość ich edycji, modyfikacji oraz usunięcia konta.
W przypadku konieczności przypomnienia hasła należy skorzystać z tego linku.


NAPRAWY:

W przypadku konieczności naprawy (po za siedzibą klienta) urządzenia w którym są zainstalowane nośniki z danymi osobowymi, zgodnie z art 28 RODO , należy wypełnić i podpisać

UMOWĘ POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,

dostępną tutaj:


Pełny tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia jest dostępny do pobrania tutaj:


 • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
 • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
 • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.