Możliwe kody błędów podczas konfiguracji skanerów KYOCERA, UTAX, OLIVETTI, Tirumph Adler :

kody_błędu_Kyocera

Przy nieprawidłowej konfiguracji urządzenia na jego wyświetlaczu pojawi się kod błędu któremu będzie towarzyszył sygnał dżwiękowy oraz czerwony piktogram / lampka (w zależności od modelu urządzenia)Poniżej przedstawiamy możliwe kody błędów i sposoby ich rozwiązania.

kody_błędu_Kyocera
Kod błędu na wyświetlaczu urządzenia Kyocera ECOSYS FS-1128, FS-1035, FS-2035, M2040dn itp

Kod 1101:

Nazwa serwera SMTP nie jest ustawiona prawidłowo lub nazwa hosta jest nieprawidłowa podczas wysyłania skanowanych danych do serwera FTP. Użyj Embedded Web Server i zarejestruj prawidłowo nazwę serwera SMTP i nazwę hosta.

Kod 1102:

Nazwa użytkownika jest nieprawidłowa lub nie wprowadzono nazwy domeny. Wprowadź prawidłową nazwę użytkownika, nazwę domeny i hasło.

Kod 1103:

Nazwa ścieżki sieciowej jest nieprawidłowa lub brak dostępu do określonego folderu. Użyj narzędzia Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłową nazwę ścieżki.

Kod 1104:

Brak adresu adresata.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kod 1105:

E-mail – Ustawienia protokołu SMTP są wyłączone. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i włącz ustawienia protokołu SMTP.

Skanowanie na komputer (SMB) –ustawienia SMB są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i włącz ustawienia SMB.

Skanowanie na komputer (FTP) – ustawienia FTP są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i włącz ustawienia FTP.

Kod 1106:

Ustawienia adresu nadawcy w poczcie e-mail: Protokół SMTP nie
jest zarejestrowany. Użyj narzędzia Embedded Web Server i zarejestruj
adres nadawcy.

Kod 2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101:

Kabel sieciowy jest odłączony lub koncentrator podłączony do niego
nie działa prawidłowo. Sprawdź kabel i koncentrator. W przeciwnym
wypadku nazwa serwera lub hosta serwera SMTP nie zostanie ustawiona prawidłowo. Użyj Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP i nazwę hosta.

Kod 2204:

Rozmiar wiadomości e-mail przekracza dopuszczalną ilość wysyłanych danych. Zmień rozmiar lub rozdzielczość skanowanych danych do przesłania i wyślij ponownie wiadomość e-mail.

Kod 5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:

Wyłącz i włącz ponownie główny wyłącznik zasilania.
Jeśli ten błąd występuje wiele razy, zanotuj wyświetlany komunikat o błędzie i skontaktuj się z przedstawicielem działu serwisu.

Kod 9181:

Zeskanowany oryginał przekracza dopuszczalną liczbę 999
stron. Wyślij nadmiarowe strony oddzielnie.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z nami poprzez zakładkę zgłoszenia serwisowego.

  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.