DZIERŻAWA

Dzierżawa naszych urządzeń kopiujących:

Na czym polega dzierżawa?
Klient otrzymuje urządzenie na okres od kilku miesięcy i co miesiąc opłaca czynsz za jego użytkowanie.

Dlaczego warto skorzystać z tej formy użytkowania sprzętu? 
-Miesięczny czynsz jest jedynym wydatkiem, jaki klient ponosi.
-Przez cały okres wynajmu urządzenie pozostaje własnością naszej firmy i jest objęte bezpłatną, pełną opieką serwisową, a użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z eksploatacją.
-Dzięki temu wszelkie ewentualne problemy związane z jego użytkowaniem są naszymi problemami, a nie wynajmującego.
-Opłata za dzierżawę jest kosztem uzyskania przychodu, a więc pomniejsza podatek dochodowy.
-Wysokość opłat zależy od ilości wykonywanych miesięcznie kopii, którą klient deklaruje przy podpisywaniu umowy.
– Brak niespodzianek w postaci nagłego znacznego kosztu naprawy w najmniej spodziewanym momencie.
-Bez konieczności długookresowej amortyzacji  .

W wielu przypadkach dzierżawa okazuje się rozwiązaniem tańszym niż zakup urządzenia i wzywanie do każdej usterki serwisu. Jest to doskonałe rozwiązanie np. dla szkół: nie wydając dużych pieniędzy, szkoła może zapewnić swoim uczniom dostęp do kopiarki, czerpiąc z tego dodatkowy zysk.

Dzierżawa jest również korzystna dla firm i instytucji, które potrzebują urządzenia tylko w pewnych okresach, np. w związku z konferencjami czy zjazdami.

Opieka serwisowa nad wynajętym urządzeniem obejmuje:
-regularne przeglądy i konserwacje (co 2-3 miesiące, w zależności od typu urządzenia)

-szybką likwidację wszelkich usterek (niezależnie od czasu trwania i skomplikowania naprawy)

-dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych użytkownikowi (części, podzespołów, tonerów)

-w wyjątkowych przypadkach zapewnienie urządzenia zastępczego.  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.