SKANOWANIE DO FOLDERU PO SIECI KYOCERA UTAX – USTAWIENIA

Konfiguracja skanowania do folderu:

1. W przeglądarkę internetową wpisz adres IP swojego urządzenia.
Jeżeli go nie znasz, skontaktuj się z serwisem lub administratorem swojej sieci.

2. Po chwili powinna ukazać sie poniższa strona umożliwiająca podgląd ustawień urządzenia (bez edycji i zmian!).

3. Możemy ją zapisać, będzie aktywna do czasu ewentualnej zmiany adresu IP maszyny.

4. Aby dokonać zmian ustawień lub edytować książkę adresową należy wprowadzić hasło.
Zostało dostarczone przez serwis instalujący urządzenie.

5.  Po zalogowaniu się do urządzenia uzyskujemy rozbudowaną listwę do edycji poszczególnych modułów urządzenia.

6.  W zakładce PODSTAWOWE wybieramy KSIĄŻKĘ ADRESOWĄ, KONTAKTY i z listy wybieramy kontakt do edycji lub zakładamy nowy.

7. Wypełniamy poszczególne pola dotyczące danego kontaktu.
Im więcej danych, tym bardziej urządzenie ułatwi nam codzienną pracę.
-Jeżeli nie podamy np adresu e-mail – nie będziemy mieć aktywnej opcji wysłania wiadomości do tego kontaktu.
-Jeżeli nie podamy np nr faksu – nie będziemy mogli założyć klawisza szybkiego dostępu oraz grupy faksowej.
-Jeżeli nie podamy danych do serwera FTP – nie wyslemy na niego plików.

8. Aby skanować dokumenty do konkretnego folderu w danym kontakcie należy:
– podać nazwę kontaktu która bedzie wyświetlana na panelu urządzenia w książce adresowej.
– wpisać adres IP komputera kontaktu (jeżeli jest stały) lub jego nazwę.
– wpisać nazwę katalogu do którego maja trafiac zeskanowane dokumenty.
(należy go założyć na dysku systemowym i w pełni udostępnić, jeżeli zakładamy go w innym miejscu należy wpisać całą ścieżkę dostępu).
– wpisać nazwę użytkownika komputera.
– wpisać hasło (jeżeli jest wymagane)

Należy pamiętać by po wprowadzeniu danych lub zmian przesłać dane do urządzenia!!!

Po wypełnieniu tych pól urządzenie będzie gotowe do skanowania dokumentów do wskazanego folderu.
Pliki będą opisane w/g nastepującego wzorca: rok/miesiąc/dzień/pięć cyfr .pdf.

Więcej informacji tutaj.

Miłej pracy:)

Możliwe kody błędu podczas konfiguracji:
1101:

Nazwa serwera SMTP nie jest
ustawiona prawidłowo lub nazwa
hosta jest nieprawidłowa podczas
wysyłania skanowanych danych do
serwera FTP. Użyj Embedded Web
Server i zarejestruj prawidłowo
nazwę serwera SMTP i nazwę hosta.

1102:

Nazwa użytkownika jest
nieprawidłowa lub nie wprowadzono
nazwy domeny. Wprowadź
prawidłową nazwę użytkownika,
nazwę domeny i hasło.

1103:

Nazwa ścieżki sieciowej jest
nieprawidłowa lub brak dostępu do
określonego folderu. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłową nazwę ścieżki.

1104:

Brak adresu adresata.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

1105:

E-mail – Ustawienia protokołu
SMTP są wyłączone. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i włącz
ustawienia protokołu SMTP.
Skanowanie na komputer (SMB) –
ustawienia SMB są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia SMB.
Skanowanie na komputer (FTP) –
ustawienia FTP są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia FTP.

1106:

Ustawienia adresu nadawcy
w poczcie e-mail: Protokół SMTP nie
jest zarejestrowany. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
adres nadawcy.

2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101:Kabel sieciowy jest odłączony
lub koncentrator podłączony do niego
nie działa prawidłowo. Sprawdź kabel
i koncentrator. W przeciwnym
wypadku nazwa serwera lub hosta
serwera SMTP nie zostanie
ustawiona prawidłowo. Użyj
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP
i nazwę hosta.
2204:

Rozmiar wiadomości e-mail
przekracza dopuszczalną ilość
wysyłanych danych. Zmień rozmiar
lub rozdzielczość skanowanych
danych do przesłania i wyślij
ponownie wiadomość e-mail.

5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:
Wyłącz i włącz ponownie główny
wyłącznik zasilania. Jeśli ten błąd
występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie
i skontaktuj się z przedstawicielem
działu serwisu.
9181:

Zeskanowany oryginał
przekracza dopuszczalną liczbę 999
stron. Wyślij nadmiarowe strony
oddzielnie.

Ważne!

Włączanie obsługi SMB 1.0 w WIN10
W przypadku gdy po aktualizacji Windows 10 kserokopiarka przestała skanować za pomocą SMB :

Wejdź do PANELU STEROWANIA.
Po lewej stronie okna zobaczysz WŁĄCZ LUB WYŁĄCZ FUNKCJE SYSTEMU WINDOWS – wejdź i
rozwiń OBSŁUGA UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW SMB 1.0/CIFS i zaznacz jak na zdjęciu poniżej.

Nowe aktualizacje wyłączają obsługę SMB w wersji 1.0.

W przypadku problemów ze skanowaniem jest to jedna z rzeczy którą należy sprawdzić .

WAŻNE! Jeśli zaznaczysz SMB 1.0/CIFS AUTOMATIC REMOVAL to może się zdarzyć że po pewnym czasie opcje zaznaczone powyżej zostaną automatycznie wyłączone.

Skanowanie SMB 1.0 jest rzadko używaną funkcją i system stwierdzi że można ją wyłączyć.


  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.