Jaki papier do kserokopiarek i drukarek Kyocera, Ricoh, Utax ?

Jaki papier do drukarki i kopiarki

Podstawowe parametry papieru do drukarek i kserokopiarek laserowych

W poniższej tabeli podano parametry papieru obsługiwanego przez podstawowe urządzenia.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w kolejnych sekcjach.

Parametry papieru do drukarki i kserokopiarki laserowej. Kyocera, Ricoh, UTAX
Parametry papieru do drukarki i kserokopiarki laserowej. Kyocera, Ricoh, UTAX

Stan papieru do drukowania i kserowania

Unikaj używania papieru o zgiętych narożnikach, pomarszczonego, brudnego lub potarganego. Nie używaj papieru o szorstkiej powierzchni, o grubych włóknach albo bardzo delikatnego. Używanie papieru o właściwościach podanych powyżej będzie skutkowało nie tylko uzyskiwaniem kopii o niskiej jakości, ale także zacinaniem się papieru w urządzeniu i skróceniem żywotności urządzenia. Wybieraj papier o gładkiej i równej powierzchni; unikaj jednak papieru powlekanego albo o powierzchni poddanej obróbce, gdyż może on uszkodzić bęben albo zespół utrwalający.

Składniki dobrego papieru do drukarki

Nie używaj papieru powlekanego albo o powierzchni poddanej obróbce, albo papieru zawierającego plastik lub węgiel. Takie rodzaje papieru mogą wydzielać szkodliwe opary pod wpływem ciepła powstającego w czasie drukowania i mogą spowodować uszkodzenie bębna.Upewnij się, że używasz standardowego papieru o zawartości miazgi co najmniej 80%, to znaczy, że nie więcej niż 20% całej masy papieru składa się z bawełny lub innych włókien.

Gładkość papieru do kserokopiarki

Powierzchnia papieru musi być gładka, ale nie może być powlekana. W przypadku papieru zbyt gładkiego i śliskiego może się zdarzyć, że kilka arkuszy zostanie podanych na raz, powodując zacięcie.

Gramatura papieru do drukowania

W krajach stosujących system metryczny gramatura papieru podawana jest w gramach na arkusz papieru o powierzchni jednego metra kwadratowego. W Stanach Zjednoczonych gramatura papieru jest podawana w funtach na jedną ryzę (500 arkuszy) papieru przyciętego do standardowego rozmiaru (albo rozmiaru handlowego) dla danego gatunku papieru. Papier zbyt ciężki albo zbyt lekki może nie być podawany prawidłowo lub powodować zacięcia, co może prowadzić do przyspieszonego zużycia urządzenia. Stosowanie papieru o różnej gramaturze (tzn. grubości) może powodować przypadkowe podanie kilku arkuszy naraz, jak również zamazywanie oraz inne problemy związane z drukowaniem, jeżeli toner nie będzie właściwie przywierał do papieru.

Jaki papier do drukarki i kopiarki
Jaki papier do drukarki i kopiarki ?

Grubość papieru do kserokopiarki

Unikaj stosowania zbyt grubego albo zbyt cienkiego papieru. Oznaką tego, że papier jest zbyt cienki, mogą być problemy z zacięciami papieru albo podawanie kilku arkuszy naraz. Zacięcia papieru mogą także oznaczać, że papier jest zbyt gruby. Właściwa grubość papieru wynosi od 0,086 do 0,230 mm

Wilgotność papieru do druku laserowego

Wilgotność papieru to stosunek wilgotności do stanu suchego wyrażony w procentach. Wilgotność wpływa na podawanie papieru, jego właściwości elektrostatyczne oraz na przywieranie tonera.Wilgotność papieru zależy od wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu. Duża wilgotność względna powoduje, że papier staje się wilgotny, jego brzegi rozciągają się i sprawia on wrażenie, jakby był pofałdowany. Niska wilgotnośćwzględna sprawia, że papier traci wilgoć, jego brzegi skracają się i zmniejsza się kontrast druku.Pofałdowane lub naprężone brzegi mogą powodowaćślizganie się papieru podczas podawania. Staraj się utrzymywaćwilgotność papieru na poziomie 4 do 6%. Aby utrzymać właściwy poziom wilgotności, zastosuj się do poniższych wskazówek.

 • Przechowuj papier w chłodnym, dobrze przewietrzanym miejscu.
 • Przechowuj papier w płaskim położeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu opakowania zamknij go ponownie szczelnie, jeżeli papier ma być nieużywany przez dłuższy okres czasu.
 • Przechowuj papier w oryginalnym opakowaniu i w pudełku. Włóż paletę pod karton, aby umieścić go ponad posadzką. Szczególnie w okresach intensywnych opadów trzymaj papier w bezpiecznej odległości od posadzek drewnianych lub betonowych.
 • Przed użyciem papieru, który był przechowywany przez dłuższy czas, przetrzymaj go przez przynajmniej 48 godzin w warunkach właściwej wilgotności.
 • Nie przechowuj papieru w miejscach narażonych na działanie ciepła, światła słonecznego lub wilgoci.

Inne parametry papieru do drukarek

-Porowatość:

gęstość włókien papieru.

-Sztywność:

papier musi być odpowiednio sztywny, gdyż w innym wypadku będzie się wyginał w urządzeniu, powodując zacięcia.

-Zwijanie:

większość rodzajów papieru ma naturalną tendencję do zwijania się po otwarciu opakowania. Gdy papier przechodzi przez moduł utrwalania, zwija się nieco do góry. Aby uzyskać płaskie wydruki, wkładaj papier tak, aby zwijałsię w kierunku spodu tacy na papier.

-Elektryczność statyczna:

w procesie drukowania papier zostaje naładowany elektrostatycznie, dzięki czemu toner przywiera do papieru. Wybierz papier, który szybko się rozładowuje, dzięki czemu kopie nie będą przywierać do siebie.

-Białość:

białość papieru wpływa na kontrast wydruku. Dla uzyskania wyraźnych, jasnych kopii stosuj możliwie biały papier.

-Jakość:

problemy z urządzeniem mogą się pojawić na skutek nierównomierności wymiarów arkuszy papieru, braku prostokątności narożników, szorstkości brzegów, niedocięcia arkuszy albo pomięcia brzegów lub narożników. Aby zapobiec wystąpieniu tych problemów, zachowaj szczególną ostrożność podczas samodzielnego cięcia papieru.

-Opakowanie:

wybieraj papier prawidłowo zapakowany i ułożony w pudełkach. Najlepiej, gdy opakowanie jest pokryte powłoką zabezpieczającą przed wilgocią.

-Papier poddany obróbce specjalnej:

nie zalecamy drukowania na następujących rodzajach papieru, nawet jeśli spełniają one podstawowe specyfikacje. W przypadku stosowania tych rodzajów papieru, należy zakupić najpierw niewielką ilość i przeprowadzić test.

 • Papier błyszczący
 • Papier ze znakami wodnymi
 • Papier o nierównej powierzchni
 • Papier perforowany

Papier specjalny do drukarek laserowych

W tej sekcji opisano drukowanie na specjalnych papierach i nośnikach do drukowania. Można stosować następujące papiery i nośniki:

 • Folie
 • Papier wstępnie zadrukowany
 • Papier czerpany
 • Papier makulaturowy
 • Papier cienki (od 60 g/m² do 64 g/m² lub mniej)
 • Z nagłówkiem
 • Papier kolorowy
 • Papier dziurkowany
 • Koperty
 • Tektura (Hagaki)
 • Papier gruby (od 106 g/m² do 256 g/m² lub mniej)
 • Etykiety
 • Papier wysokiej jakości

W przypadku korzystania z tych rodzajów papierów i nośników, wybieraj te, które zostały wyprodukowane specjalnie z myślą o kopiarkach lub drukarkach stronicowych (takich jak drukarki laserowe). Do drukowania na foliach, grubym papierze, kopertach, plikach kart i etykietach używaj tacy uniwersalnej.

Wybór papieru specjalnego do kopiarki

Chociaż papier specjalny spełniający podane wymagania może być używany w tym urządzeniu, jakość druku będzie sięznacznie wahać ze względu na różnice w strukturze i jakości papieru specjalnego. Z tego względu papier specjalny wywołuje problemy związane z drukowaniem dużo częściej niż to się dzieje w przypadku typowego papieru. Przed zakupem dużej ilości papieru specjalnego wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić, że jakość druku jest zadowalająca. Poniżej podano ogólne wskazówki dotyczące drukowania na papierze specjalnym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia użytkownika ani uszkodzenia urządzenia spowodowane wilgotnością albo parametrami papieru specjalnego.
Do drukowania na papierze specjalnym użyj kasety albo tacy uniwersalnej.

Folie do drukarek i kserokopiarek

Odporność na ciepło Muszą być odporne na działanie
temperatury przynajmniej 190°C
Grubość od 0,100 do 0,110 mm
Materiał Poliester
Dokładność wymiarowa ±0,7 mm
Prostokątność narożników 90° ±0,2°

Folie muszą wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania. Folie muszą spełniać następujące wymagania.
Aby uniknąć problemów, stosuj do drukowania na foliach tacę uniwersalną i wkładaj folie dłuższą krawędzią skierowaną
w stronę urządzenia.Jeżeli folie często zacinają się na wyjściu z urządzenia, spróbuj delikatnie ciągnąć za krawędź folii w momencie jest wysuwania z urządzenia.

Etykiety do kserokopiarek i drukarek

Pamiętaj, aby podawać etykiety z tacy uniwersalnej.
Podczas wybierania etykiet zwróć szczególną uwagę na to, aby klej nie mógł wejść kontakt z żadną częścią urządzenia oraz aby etykiety nie odklejały się łatwo od arkusza spodniego. Materiały samoprzylepne przyklejone do bębna albo do wałków oraz odklejone etykiety pozostające w urządzeniu mogą spowodować awarię.W przypadku drukowania na etykietach użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakość druku oraz możliwe problemy.

Budowa arkusza z etykietami do drukarek i kserokopiarek laserowych.

Etykiety składają się z trzech warstw, jak pokazano na rysunku. Warstwa samoprzylepna zawiera materiały łatwo podatne na działanie sił występujących w urządzeniu. Arkusz spodni służy za podkład dla arkusza górnego aż do odklejenia etykiet. Taka budowa etykiet może powodować wiele problemów.Powierzchnia przeznaczona do drukowania musi być całkowicie pokryta arkuszem górnym. Brak pojedynczych etykiet może prowadzić do odklejania się pozostałych etykiet, powodując poważne awarie.Niektóre rodzaje papieru etykietowego cechują się dużymi marginesami na arkuszu górnym. W takich przypadkach nie odklejaj tych marginesów od arkusza spodniego przed zakończeniem drukowania

Arkusze z etykietami do kserokopiarek i drukarek laserowych KYOCERA, UTAX, Ricoh

Koperty do drukowania

Do drukowania na kopertach używaj tacy uniwersalnej.
Ze względu na budowę kopert, równomierne drukowanie na całej powierzchni koperty może nie być możliwe we wszystkich przypadkach. Szczególnie cienkie koperty mogą zostać czasami pomarszczone w czasie przechodzenia przez urządzenie. Przed zakupem dużej liczby kopert wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić, że jakość druku jest zadowalająca.
Przechowywanie kopert przez dłuższy okres czasu może prowadzić do ich pomarszczenia. Należy w związku z tym przechowywać koperty w szczelnie zamkniętym opakowaniu aż do momentu ich użycia.
Pamiętaj o następujących kwestiach.

 • Nie używaj kopert z odsłoniętą częścią klejącą. Nie używaj ponadto kopert, w których część klejąca odsłania się po zdjęciu powłoki zewnętrznej. Odłączenie się powłoki zewnętrznej w urządzeniu mogłoby spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
 • Nie używaj kopert specjalnych. Nie używaj na przykład kopert z otworem do zamknięcia klapki sznurkiem albo kopert z okienkiem otwartym lub foliowym.
 • Jeżeli występują zacięcia, ładuj na raz mniejszą liczbę kopert

Gruby papier w drukarkach i kserokopiarkach

Przed włożeniem grubego papieru do tacy uniwersalnej, przekartkuj go i ustaw równo jego brzegi. Gruby papier może w niektórych przypadkach mieć szorstkie brzegi powstałe na skutek działania maszyny do cięcia papieru na tylnej stronie. Zlikwiduj takie szorstkie brzegi, kładąc papier na płaskiej powierzchni i przesuwając ostrożnie kilka razy linijkąpo brzegu papieru. Drukowanie na papierze z szorstkimi brzegami może powodować zacięcia papieru.

Jeżeli papier nie jest podawany płynnie nawet po jego wygładzeniu, załaduj papier do tacy uniwersalnej z przednim brzegiem uniesionym o kilka milimetrów. Przed włożeniem grubego papieru do tacy uniwersalnej, przekartkuj go i ustaw równo jego brzegi. Gruby papier może w niektórych przypadkach mieć szorstkie brzegi powstałe na skutek działania maszyny do cięcia papieru na tylnej stronie. Zlikwiduj takie szorstkie brzegi, kładąc papier na płaskiej powierzchni i przesuwając ostrożnie kilka razy linijką
po brzegu papieru. Drukowanie na papierze z szorstkimi brzegami może powodować zacięcia papieru.

Papier kolorowy do drukarek i kopiarek

Papier kolorowy musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie producenta urządzenia. Dodatkowo, pigmenty zastosowane w papierze muszą wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania (do 200°C).

Papier wstępnie zadrukowany

Papier wstępnie zadrukowany musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie producenta urządzenia . Kolorowy atrament musi wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania. Musi on być także odporny na działanie oleju silikonowego. Nie stosuj papieru z powierzchnią poddaną obróbce, takiego jak papier błyszczący stosowany w kalendarzach.

Papier makulaturowy do kserokopiarek i drukarek

Papier makulaturowy musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie 6-6; należy jednak zwrócić uwagę na jego białość.

Przed zakupem dużej ilości papieru makulaturowego wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić, że jakość druku jest zadowalająca Papier makulaturowy musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie producenta urządzenia , należy jednak zwrócić uwagę na jego białość.

Papier powlekany do drukarek i kserokopiarek

Papier powlekany powstaje przez nałożenie na powierzchnię zwykłego papieru powłoki, która pozwala osiągnąć wyższą jakość wydruków. Papier powlekany jest używany zwłaszcza przy wydrukach o wysokiej jakości.Powierzchnia papieru o wysokiej lub podwyższonej jakości jest powlekana specjalnymi środkami, które pozwalają na lepsze przyleganie atramentu i wygładzają powierzchnię kartki. Środki te są nakładane na dwie strony arkusza lub tylko na jedną.
Strona powleczona jest błyszcząca.

Podczas drukowania na papierze powlekanym w wilgotnym środowisku należy upewnić się, czy papier jest suchy. Wilgoć może spowodować sklejanie się arkuszy podawanych do urządzenia. Podczas drukowania w bardzo wilgotnych warunkach arkusze papieru powlekanego należy wkładać pojedynczo. Papier powlekany powstaje przez nałożenie na powierzchnię zwykłego papieru powłoki, która pozwala osiągnąć wyższą jakość wydruków. Papier powlekany jest używany zwłaszcza przy wydrukach o wysokiej jakości.Powierzchnia papieru o wysokiej lub podwyższonej jakości jest powlekana specjalnymi środkami, które pozwalają na lepsze przyleganie atramentu i wygładzają powierzchnię kartki. Środki te są nakładane na dwie strony arkusza lub tylko na jedną.
Strona powleczona jest błyszcząca.