SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER

Ustawienia skanowania do follderu na MAC

Od czego zacząć konfigurację skanowania do folderu na komputerze MAC ?

Utwórz folder, do którego chcesz wysłać zeskanowane pliki.
W menu Apple kliknij [Preferencje systemowe].
Kliknij [Udostępnianie].

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – udostępnianie folderu.


Wybierz pole wyboru [Udostępnianie plików].
Kliknij [Opcje].
Wybierz pole wyboru [Udostępniaj pliki i foldery za pomocą SMB.].

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – udostępnianie folderu po SMB .


Wybierz konto które będzie używane do dostępu do udostępnionego folderu.
Jeśli pojawi się ekran [Autoryzacja], wprowadź hasło dla konta, kliknij [OK], a następnie kliknij [Zakończ].
Na liście [Udostępnione foldery:] kliknij plus [Nowy]

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – udostępnianie folderu i nadawanie uprawnień.


Wybierz folder, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij [Dodaj].
Sprawdź, czy uprawnienia użytkownika, który będzie miał dostęp do tego folderu, ustawiono na [Odczyt / Zapis].

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – udostępnianie folderu i nadawanie uprawnień.

JAK SPRAWDZIĆ NAZWĘ KOMPUTERA (HOST) I NAZWĘ UŻYTKOWNIKA NA MAC-U?

W menu [Apple], kliknij polecenie [About This Mac].
Zostanie wyświetlone okno [About This Mac].
Kliknij [More Info].
Zostanie wyświetlone okno informacji o komputerze.
W oknie [Contents] wybierz opcję [Software], a następnie w polu „System Software Overview” sprawdź nazwę komputera i nazwę użytkownika.
Nazwa komputera wyświetlana jest w obszarze [Computer Name].
Nazwa użytkownika wyświetlana jest w obszarze [User Name].

Nazwy komputera oraz użytkownika są także dostępne w zakładce udostępnianie:

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – sprawdzanie nazw komputera i użytkownika.

REJESTRACJA NOWEGO UŻYTKOWNIKA MAC.

Dobrze jest utworzyć nowe konto użytkownika które będzie używane przez skaner do zalogowania na komputerze i zapisywania w nim skanów.

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – rejestracja nowego użytkownika i nadawanie uprawnień.

Uprawnienia użytkownika i hasło możesz zmienić w opcjach.

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – rejestracja nowego użytkownika i nadawanie uprawnień.

Jak ustawić skanowanie do komputera MAC w urządzeniach KYOCERA, UTAX, Triumph Adler, Ricoh na przykładzie strony WEB.

1. W przeglądarkę internetową wpisz adres IP swojego urządzenia.
Jeżeli go nie znasz, skontaktuj się z serwisem lub administratorem swojej sieci.

2. Po chwili powinna ukazać sie poniższa strona umożliwiająca podgląd ustawień urządzenia (bez możliwości edycji i zmian!).

3. Zaloguj się.

4. W polu SMB wpisz przygotowane wcześniej dane jak na obrazie poniżej:
-Nazwę hosta.
-Ścieżkę do udostępnionego folderu.
-Nazwę użytkownika.
-Hasło użytkownika.

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – konfiguracja skanera przez stronę WEB.

Po wpisaniu w/w użyj klawisza TESTUJ.
Powinno ukazać się następujące okno:

SKANOWANIE DO FOLDERU MAC, APPLE, MACINTOSH – USTAWIENIA KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER – konfiguracja skanera przez stronę WEB.

Nie zapomnij przesłać danych do urządzenia !

Zobacz też:

SKANOWANIE DO FOLDERU PO SIECI KYOCERA UTAX – USTAWIENIA


Możliwe kody błędu podczas konfiguracji skanera KYOCERA, UTAX, TRIUMPH ADLER.

Możliwe kody błędu podczas konfiguracji:
1101:
Nazwa serwera SMTP nie jest
ustawiona prawidłowo lub nazwa
hosta jest nieprawidłowa podczas
wysyłania skanowanych danych do
serwera FTP. Użyj Embedded Web
Server i zarejestruj prawidłowo
nazwę serwera SMTP i nazwę hosta.
1102:
Nazwa użytkownika jest
nieprawidłowa lub nie wprowadzono
nazwy domeny. Wprowadź
prawidłową nazwę użytkownika,
nazwę domeny i hasło.
1103:
Nazwa ścieżki sieciowej jest
nieprawidłowa lub brak dostępu do
określonego folderu. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłową nazwę ścieżki.
1104:
Brak adresu adresata.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
    1105:
E-mail – Ustawienia protokołu
SMTP są wyłączone. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i włącz
ustawienia protokołu SMTP.
Skanowanie na komputer (SMB) –
ustawienia SMB są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia SMB.
Skanowanie na komputer (FTP) –
ustawienia FTP są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia FTP.
1106:
Ustawienia adresu nadawcy
w poczcie e-mail: Protokół SMTP nie
jest zarejestrowany. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
adres nadawcy.
2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101:
Kabel sieciowy jest odłączony
lub koncentrator podłączony do niego
nie działa prawidłowo. Sprawdź kabel
i koncentrator. W przeciwnym
wypadku nazwa serwera lub hosta
serwera SMTP nie zostanie
ustawiona prawidłowo. Użyj
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP
i nazwę hosta.
2204:
Rozmiar wiadomości e-mail
przekracza dopuszczalną ilość
wysyłanych danych. Zmień rozmiar
lub rozdzielczość skanowanych
danych do przesłania i wyślij
ponownie wiadomość e-mail.
5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:
Wyłącz i włącz ponownie główny
wyłącznik zasilania. Jeśli ten błąd
występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie
i skontaktuj się z przedstawicielem
działu serwisu.
9181:
Zeskanowany oryginał
przekracza dopuszczalną liczbę 999
stron. Wyślij nadmiarowe strony
oddzielnie.