EKOLOGIA

EKOLOGIA

Ochrona środowiska jest bardzo ważną częścią polityki naszej firmy.
Sprostamy wyzwaniu harmonizowania tej odpowiedzialności z niezawodnością naszych produktów.
Stosowane przez nas materiały charakteryzują się niskim zużyciem energii i bezpieczeństwem dla użytkownika. Wydłużony czas eksploatacji i wysoka wydajność naszych produktów umożliwiają zmniejszenie ich udziału w odpadach przemysłowych.
Wszystkie oferowane kopiarki  i drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne spełniają surowe wymogi środowiskowe określone stosownymi ustawami.
Parametry części naszych materiałów posiadają parametry poniżej wartości dopuszczalnych.
Wyniki badań naszych wszystkich materiałów potwierdzone są stosownymi certyfikatami środowiskowymi (environmental data sheets)


TONER

Nasz toner sprosta wszelkim wymogom naszych systemów.
Oryginalny toner  nie jest toksyczny ani rakotwórczy. Jest to potwierdzone przez testy wykonane w AMES Laboratory (USA). Rezultaty testów  przedstawione są w deklaracjach produktowych związanych z bezpieczeństwem.
Większość  naszych kopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych posiadając zamknięty system obiegu tonera eliminuje fizyczny kontakt użytkownika.
Te zaawansowane urządzenia nie zostawiają żadnych osadów tonera.


EMISJA, HAŁAS

Przepisy prawne bardzo surowo określają również dopuszczalne wartości emisyjne systemów kopiujących. Wartość te wyznaczane są poprzez specjalne pomiary.
W przypadku oferowanych przez nas urządzeń, większość z nich wykazuje w przypadku emisji ozonu, kurzu oraz styrolu wartości znacznie niższe niż prawnie dopuszczalne.
Wyniki pomiarów zamieszczane są w deklaracjach środowiskowych poszczególnych produktów.
Oprócz pozytywnych wartości emisyjnych oferowane urządzenia wykazują niski poziom głośności co sprzyja miłemu klimatowi w pracy. Nasze systemy są wyposażone w tryb „stand-by” lub „sleep”, który eliminuje zbędny hałas niemal w całości. Poziom głośności podczas operacji jest, jak inne wartości wydzielania, niższy niż przepisany na mocy ustawy. To zapewnia wydajną pracę.


ZUŻYCIE ENERGII

Zużycie energii poprzez elektronarzędzia jest jednym z ważnych czynników dotyczącym ich ekologicznej wydajności. W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w zakresie minimalizacji zużycia energii fotokopiarek, faksów i drukarek. Jest to niezwykle ważne dla ochrony naszych bogactw naturalnych.
W 1992 USA Biuro do Spraw Ochrony Środowiska wprowadziło program „Energy Star”. W 2001 program ten został oficjalnie przedstawiony w Unii Europejskiej. Program ten określa standardy zużycia energii przez urządzenia elektryczne w tzw. trybie „czuwanie”. Wyłącznie systemy spełniające te standardy mogą nosić oznaczenie „Energy Star”.
Wszystkie nasze nowe urządzenia posiadają ten znak.


ODPADY, OPAKOWANIA

W 1991 poczyniony został kolejny, niezbędny krok dla ochrony naszych surowców naturalnych poprzez zmiany w ustawie o opakowaniach.
Od tego czasu objętość materiałów na opakowania zredukowano około. 50%. Polistyren i plastiki są obecnie używane tylko w wyjątkowych przypadkach, przy transporcie specjalnym.
Wszystkie używane przez nas materiały mogą być przetworzone, np. nasze palety transportowe wykonane są z kartonu. Całość opakowań transportowych jest zbierana i przekazywana specjalistycznym firmom zajmującym się recyclingiem.
Każde przekazanie odpadów jest potwierdzone
KARTĄ PRZEKAZANIA ODPADU


PAPIER

Wszystkie nasze systemy kopiująco-drukujące doskonale funkcjonują ze wszelkimi papierami korespondującymi z normą DIN 19309 określającą parametry papieru z przeznaczeniem do kopiarek. Standard ten obejmuje zarówno normalny papier jak i papier powtórnie przetworzony.
Niższa jakość papieru może być odpowiedzialna za zacięcia papieru i krótsze cykle konserwacyjne. Papier nie korespondujący z DIN 19309 charakteryzuje się niezwykle krótkimi włóknami, może zawierać duży udział żywicy, potrafi być bardzo pylący.
W sytuacjach wątpliwych radzimy zasięgnąć opinii dostawcy papieru.


  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.