KODY BŁĘDÓW SKANERA KYOCERA UTAX OLIVETTI TA

Możliwe kody błędu podczas konfiguracji skanerów KYOCERA, UTAX, OLIVETTI, Tirumph Adler :

1101:

Nazwa serwera SMTP nie jest
ustawiona prawidłowo lub nazwa
hosta jest nieprawidłowa podczas
wysyłania skanowanych danych do
serwera FTP. Użyj Embedded Web
Server i zarejestruj prawidłowo
nazwę serwera SMTP i nazwę hosta.

1102:

Nazwa użytkownika jest
nieprawidłowa lub nie wprowadzono
nazwy domeny. Wprowadź
prawidłową nazwę użytkownika,
nazwę domeny i hasło.

1103:

Nazwa ścieżki sieciowej jest
nieprawidłowa lub brak dostępu do
określonego folderu. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłową nazwę ścieżki.

1104:

Brak adresu adresata.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

1105:

E-mail – Ustawienia protokołu
SMTP są wyłączone. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i włącz
ustawienia protokołu SMTP.
Skanowanie na komputer (SMB) –
ustawienia SMB są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia SMB.
Skanowanie na komputer (FTP) –
ustawienia FTP są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia FTP.

1106:

Ustawienia adresu nadawcy
w poczcie e-mail: Protokół SMTP nie
jest zarejestrowany. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
adres nadawcy.

2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101:

Kabel sieciowy jest odłączony
lub koncentrator podłączony do niego
nie działa prawidłowo. Sprawdź kabel
i koncentrator. W przeciwnym
wypadku nazwa serwera lub hosta
serwera SMTP nie zostanie
ustawiona prawidłowo. Użyj
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP
i nazwę hosta.

2204:

Rozmiar wiadomości e-mail
przekracza dopuszczalną ilość
wysyłanych danych. Zmień rozmiar
lub rozdzielczość skanowanych
danych do przesłania i wyślij
ponownie wiadomość e-mail.

5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:

Wyłącz i włącz ponownie główny
wyłącznik zasilania. Jeśli ten błąd
występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie
i skontaktuj się z przedstawicielem
działu serwisu.

9181:

Zeskanowany oryginał
przekracza dopuszczalną liczbę 999
stron. Wyślij nadmiarowe strony
oddzielnie.


  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.