SKANOWANIE TWAIN PO USB KYOCERA UTAX – USTAWIENIA

Konfiguracja skanowania TWAIN po USB:

1.Włóż do napędu płytę ze sterownikami dostarczoną razem z urządzeniem. Uruchom Setup.exe

 

2. Po uruchomieniu instalatora wybierz opcję Install Software

 

3. Wybierz pierwszą pozycję: Express Mode

 

4. System wykryje zainstalowane urządzenia. Wybierz urządzenie lokalne, wykryte w porcie USB i wybierz Dalej.

Zostana zainstalowane wszystkie składniki, łącznie ze sterownikami TWAIN.

 

5. Po zakończeniu instalacji otwórz program TWAIN SETTING, dodaj urządzenie i wybierz posiadany model.

 

6. Zainstaluj dowolne oprogramowanie do skanowania TWAIN.

 

7. Jeżeli program nie wykryje automatycznie Twojego skanera, wybierz go z listy.

 

8. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zainstalowanego programu.

 

9. Miłej pracy !