UTYLIZACJA WYMIENIONYCH CZĘŚCI.

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW:

Dbając o środowisko naturalne wszystkie zużyte materiały, części, podzespoły i urządzenia przekazujemy specjalistycznej firmie zajmującej się ich ekologicznym zagospodarowaniem.
Każdorazowo przekazanie tych odpadów jest potwierdzane wystawieniem karty przekazania odpadu.

  KARTY PRZEKAZANIA ODPADU


Rozporządzenie Ministra Środowiska MS – Dz.U. z 2006r, Nr 30, poz. 213


  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.