UTYLIZACJA

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW:

Dbając o środowisko naturalne wszystkie zużyte materiały, części, podzespoły i urządzenia przekazujemy specjalistycznej firmie zajmującej się ich ekologicznym zagospodarowaniem.
Każdorazowo przekazanie tych odpadów jest potwierdzane wystawieniem karty przekazania odpadu.

  KARTY PRZEKAZANIA ODPADU


Rozporządzenie Ministra Środowiska MS – Dz.U. z 2006r, Nr 30, poz. 213