SKANOWANIE NA FTP

USTAWIENIA COMMAND CENTER dla FTP w skrócie:

– Dodajemy użytkownika ale nie pod SMB tylko pod FTP .

– Jako host podajemy host komputera lub IP na którym jest program CESAR (ipconfig /all)

– Jako login podajemy login który wpisaliśmy w CESAR

– Jako hasło podajemy hasło jakie wpisaliśmy w CESAR

– Jako port FTP podajemy port jaki wpisaliśmy w CESAR.
( Najczęściej wpisujemy 150. Po stronie kopiarki i programu musi być tak samo. )

UWAGA!
Program najlepiej dodać do autostartu aby uruchamiał się z systemem Windows.



Dokładna instrukcja dodawania skanowania poprzez FTP i konfiguracja programu CESAR:

1. Konfiguracja portu i autostartu z systemem WIndows:

Konfiguracja portu i autostartu z systemem WIndows:

2. Dodawanie użytkownika:

Dodawanie użytkownika:

3. Aktywacja FTP (opcja sygnalizacji):

Aktywacja FTP (opcja sygnalizacji):

4. Udostępnianie folderu na dysku i nadanie uprawnień:

Udostępnianie folderu na dysku i nadanie uprawnień:

5. Logi:

Logi, ustawienia programu CESAR.

6. Dodanie serwera FTP do auto startu:

Po zakończeniu konfiguracji program należy dodać do autostartu by serwer FTP (a nie tylko program) uruchamiał się razem z systemem.

Dodawanie elementów do autostartu w WIN10 [przycisk WIN z przyciskiem R]

Program CESAR do pobrania tutaj:


  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
  • Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.
    Serwis Kyocera, UTAX, Ricoh Warszawa. Sprzedaż urządzeń. Konfiguracje sieciowe.